Tien in Twente

“Tien in Twente is een preventiemodel gericht op het samenwerken aan herstel van mens en omgeving. Het model richt zich op personen met verward gedrag die eerder in aanraking zijn geweest met strafrecht of specialistische (gedwongen) zorg en mensen met een strafrechtelijke titel die (forensische) zorg nodig hebben. In een pilot tussen 2016 en 2018 is ervaring opgedaan in 35 casussen in Twente in 10 gemeenten met deze nieuwe innovatieve samenwerking.”

Het resultaat van deze samenwerking is dat er bij deze 35 casussen, tijdens de projectperiode, geen ernstige escalaties hebben plaatsgevonden. Het welbevinden van de inwoner en de omgeving zijn duidelijk verbeterd, overlast is sterk afgenomen en de maatschappelijke kosten zijn hierdoor aanzienlijk gedaald.

Op deze website vind je informatie over de Tien-in-Twente aanpak. De website is bedoeld voor professionals en voor anderen die met deze problematiek hebben te maken. De aanpak is zeker geen keurslijf en kan naar eigen goeddunken worden gehanteerd. Sterker nog: Tien-in-Twente is altijd maatwerk.