Tien in Twente

Verbeteren samenwerking rond overlast gevende verwarde personen 

“Tien in Twente is een preventiemodel gericht op het samenwerken aan herstel van mens en omgeving. Het model richt zich op personen met verward gedrag die eerder in aanraking zijn geweest met strafrecht of specialistische (gedwongen) zorg en mensen met een strafrechtelijke titel die (forensische) zorg nodig hebben. In een pilot tussen 2016 en 2018 is ervaring opgedaan in 35 casussen in Twente in 10 gemeenten met deze nieuwe innovatieve samenwerking.”

De kracht van Tien in Twente

Tien-in-Twente heeft laten zien dat een integrale aanpak gericht op de inwoner en zijn of haar omgeving echt werkt wanneer het blijvend herstel van beiden voorop staat. Dit perspectief is leidend voor het proces en lijnt de activiteiten van alle betrokkenen op een heel organische wijze op. 

Ketenpartners weten elkaar te vinden en met de gezamenlijke doelstelling voor ogen wordt keihard gewerkt om dat doel te bereiken: creatief, inventief, maatwerk.

Meer over de achtergrond van Tien in Twente 

Dit is hoofdstuk H1

Dit is hoofdstuk H2

Dit is hoofdstuk H3

Dit is hoofdstuk H4

Dit is hoofdstuk H5