De Kracht van Tien

Tien-in-Twente heeft laten zien dat een integrale aanpak gericht op de inwoner en zijn of haar omgeving ècht werkt wanneer het blijvend herstel van beiden voorop staat. Dit perspectief is leidend voor het proces en lijnt de activiteiten van alle betrokkenen op een heel organische wijze op.

Gemeente, GGZ, politie, Openbaar Ministerie, verslavingszorg, en vele anderen, werken samen, onder procesregie van gemeente of veiligheidshuis, met een team van specialisten bestaande uit een casuscoördinator GGZ en een ervaringsdeskundige.

Ketenpartners en naastbetrokkenen weten elkaar te vinden en met de gezamenlijke doelstelling voor ogen wordt keihard gewerkt om dat doel te bereiken met creatief, oplossingsgericht, maatwerk.