Oorsprong en aanleiding

In Twente heeft in de afgelopen jaren een aantal ernstige gewelddadige incidenten met verwarde personen plaatsgevonden.

Het aantal overlastmeldingen is gegroeid van 865 in 2011, naar 1.668 meldingen in 2015. Een verdubbeling van het aantal incidenten in een periode van 5 jaar.

Dat was voor de Twentse burgemeesters aanleiding om in 2014 opdracht te geven voor het verbeteren van de aanpak van personen met verward gedrag. Onder bestuurlijke leiding van burgemeester Anneke Raven is Tien-in-Twente vervolgens van start gegaan.

Mede dankzij een subsidie van de Provincie Overijssel is Tien-in-Twente samen met alle partners ontwikkeld tot een regionale aanpak.

Ook landelijk verdubbelde het aantal signalen van overlast door personen met verward gedrag (de E33-meldingen waar de politie voor rijdt). Steeds vaker moet de politie op situaties af waar deze eigenlijk geen rol heeft, maar wel moet zoeken naar een oplossing zonder expert te zijn. Degene die voor de overlast zorgt, komt dan soms niet op de best passende plek terecht waar de juiste hulp voor handen is. Gevolgen zijn risico’s op escalatie, onveiligheid in de omgeving en ook persoonlijk leed.

bron: politie

De gemeenten hebben vanuit het VNG de opdracht per 1 oktober 2018 te beschikken over een sluitende aanpak voor mensen met verwarde gedrag. Alle betrokken ketenpartners dragen verantwoordelijkheid voor hun deel van het realiseren van deze aanpak, zowel lokaal als regionaal, onder regie van de gemeente. De verantwoordelijkheid voor het realiseren van landelijke randvoorwaarden ligt bij de overheden en de landelijke partners, waaronder de zorgverzekeraars.