Het Model

Blijvend herstel inwoner èn omgeving centraal

De doelstelling van de Tien-in-Twente aanpak is: herstel van de inwoner èn van de omgeving. Alle interventies moeten daarop gericht zijn. Het belang van iedere ketenpartner is hierbij ondergeschikt. Tijdens de pilot is dit wonderwel gelukt en is deze doelstelling gerealiseerd of voor een groot deel gehaald.

Maatwerk

De aanpak van iedere casus is altijd maatwerk. De omstandigheden, de problemen en mogelijkheden van de cliënt en zijn omgeving, zijn altijd weer anders. Tien-in-Twente biedt die ruimte.

Ketenaanpak met ketenpartners

Alleen door een goed geoliede samenwerking in de keten valt succes te behalen. Dat betekent wederzijds vertrouwen, respect, en een optimale informatie-uitwisseling. Af en toe zullen partners hun directe belang opzij moeten zetten om samen het doel te kunnen halen. Tijdens de pilot is dat wonderwel gelukt en zijn daardoor tientallen casussen succesvol verder gebracht.

Inzet ervaringsdeskundigen

Het succes van de pilot is voor een groot deel te danken aan goedgetrainde en zeer gemotiveerde ervaringsdeskundigen. Zij kennen de problematiek en hebben die in het verleden soms zelf aan de lijve ondervonden. Zij kennen de mogelijkheden en de onmogelijkheden van verwarde personen. Tijdens het traject vertegenwoordigen zijn vaak de positie en de belangen van de inwoner.