Op weg naar herstel

Hoe hebben we dat gedaan? We hebben hier de globale stappen van de aanpak op een rij gezet.

Signaleren

Het opvangen van signalen is tweede natuur voor iedere professional. Strikt genomen is de signaleringsfunctie dan ook geen exclusief onderdeel van de Tien-in-Twente aanpak. Niettemin is er bij de aangesloten partners veel expertise op dit gebied. In de presentatie Veiligheidstraining vind je meer over de risico’s op escalatie.

De signaleerder neemt contact op met Tien-in-Twente om de situatie rondom een verwarde persoon te bespreken. Samen wordt gekeken naar de mogelijkheden om de casus op te nemen in de aanpak.

Analyseren

Wat is er aan de hand? Wat speelt er bij de inwoner? Hoe staat het met zijn of haar omgeving. Is die omgeving in staat om de inwoner op weg naar zijn herstel te ondersteunen?

Allemaal vragen die je in kaart moet brengen en waarvan je het resultaat moet wegen. Daarvoor zijn er gelukkig veel instrumenten beschikbaar. Waaronder het Tien-in-Twente Maatwerkplan.

Onder procesregie van gemeente of Veiligheidshuis wordt de casus opgepakt door een team van specialisten bestaande uit een casuscoördinator GGZ en een ervaringsdeskundige. Samen met de inwoner en omgeving wordt een analyse gemaakt ter voorbereiding van een plan van aanpak. De ervaringsdeskundige vertegenwoordigt de positie en de belangen van de inwoner.

Plan van Aanpak

Het plan van aanpak stel je op met de inwoner, zijn of haar omgeving en met de ketenpartners die hierbij nodig zijn. Hierbij kijken alle betrokkenen samen kritisch naar wat nodig is en naar wat helpt om de risico’s structureel te verkleinen en de overlast te verminderen. Doel is: herstel van inwoner en omgeving. Dat bereiken we samen door proactief te blijven en preventieve maatregelen te nemen die het herstel bevorderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het versterken van het eigen netwerk, woonbegeleiding, dagbesteding en werk. De casusco√∂rdinator GGZ en procesregisseur zijn samen verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak.

In het document Tien in Twente – Maatwerkplan vind je een uitgebreid formulier dat je kunt gebruiken om een plan op maat op te stellen. Gebruik de velden die je nodig hebt en sla de velden die je minder relevant vindt gerust over. Het document Tien in Twente – Plan van aanpak – blanco formulier is een verkorte versie van dit formulier.

Belangrijk onderdeel is het crisisplan: Wat moet er gebeuren als het toch weer mis gaat? Tijdens de pilot zijn er goede ervaringen opgedaan met de Crisiskaart. Een heel nuttig en praktisch hulpmiddel voor de inwoner, de omgeving en de ketenpartners. Op www.crisiskaart.nl vind je meer informatie over de kaart. In Twente kun je terecht bij Centraal Punt Crisiskaart Twente.

Terugvalpreventie

En dan is de situatie stabiel. Het gaat goed met de inwoner en ook de omgeving is tot rust gekomen. In deze fase is het zaak om de inwoner en zijn of haar omgeving goed te monitoren. Gaat alles naar wens? Zijn er signalen die duiden op een mogelijk terugval? In deze fase is de crisiskaart van groot nut. Deze kaart is samen met de inwoner opgesteld en geeft aan hoe te handelen bij terugval. En ook in deze fase is een goed samenspel en het delen van signalen van immens belang.

Monitoring

Als de situatie rondom de inwoner en de omgeving lang genoeg stabiel is gebleven, kan de actieve inzet worden afgebouwd. Daar waar het gaat om kwetsbare inwoners, is langdurige monitoring noodzakelijk. Op de manier kan alsnog snel worden ingegrepen als er opnieuw overlast ontstaat.