Terugvalpreventie

In deze fase is het zaak om de inwoner en zijn of haar omgeving goed in de gaten te houden. Gaat alles naar wens? Zijn er signalen die duiden op een mogelijk terugval? In deze fase is de crisiskaart van groot belang. Deze kaart is samen met de inwoner opgesteld en geeft aan hoe te handelen bij terugval. En ook in deze fase is een goed samenspel en het delen van signalen van immens belang.

Geef een reactie